Zasady i warunki

Warunki użytkowania

1. WPROWADZENIE: KLUCZOWE DEFINICJE I PODSTAWOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA Pan Kasyno online casino

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosowane są następujące definicje:

«Urządzenie dostępowe» oznacza wszelkie elektroniczne środki dostępu do Usług. W tym, bez ograniczeń, komputery, smartfony, telefony z funkcjami, tablety, urządzenia z ekranem dotykowym lub wszelkie domowe systemy rozrywki, takie jak konsole do gier i telewizory Smart TV (lub wszelkie inne środki zdalne);

«Warunki Premii» oznaczają wszelkie warunki i/lub zasady dotyczące promocji, premii i ofert specjalnych, które mogą od czasu do czasu mieć zastosowanie do dowolnej części Usług;

«Instytucja nadzorująca» oznacza instytucję nadzorującą komercyjne gry hazardowe w Brivio Limited;

«Warunki Ogólne» oznaczają warunki określone w niniejszym dokumencie;

Numer rejestracyjny HE315596, Lekorpouzier 12A, Office 102, Limassol, Cypr, Licencja nr 8048/JA, adres: Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, PO Box 422, Numer rejestracyjny: 123787. Podział kompetencji Spółek Grupy został szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie;

«Polityka prywatności» oznacza politykę prywatności Operatora. Którą można wyświetlić, klikając łącze Polityka prywatności, które stanowi integralną część niniejszych Warunków;

«Zasady» oznaczają Zasady Zakładów i Zasady Gier mające zastosowanie do danego rodzaju zakładów i/lub gier hazardowych, zdefiniowane bardziej szczegółowo w punkcie 1.3;

«Zwrot» oznacza zwrot, o który wnioskuje Gracz. Zdeponowany na Koncie Gracza, niewykorzystany na Usługi.

«Usługi» oznaczają, w stosownych przypadkach. Usługi aktualnie oferowane przez Operatora za pośrednictwem strony internetowej i/lub dowolnej aplikacji na urządzenie dostępowe;

«Warunki Użytkowania» oznaczają (a) Ogólne Warunki; (b) Politykę Prywatności; (c) w stosownych przypadkach zgodnie z punktem 1.3, odpowiednie Warunki, Warunki Bonusowe i Dodatkowe Warunki mające zastosowanie do Usług, z których korzysta użytkownik; oraz

«Witryna» oznacza witrynę internetową lub dowolną odpowiednią stronę, podstronę, subdomenę lub jej sekcję znajdującą się w domenie lub dostępną za pośrednictwem nazwy domeny: pankasyno7.com.

1.2 Korzystając i/lub odwiedzając dowolny obszar Pan Kasyno online casino lub otwierając konto klienta za pośrednictwem Pan Kasyno online casino Operatora. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków użytkowania i odpowiednio: a) zgadza się na korzystanie z elektronicznych środków komunikacji w celu zawierania umów; oraz b) zrzeka się wszelkich obowiązujących praw lub wymogów, które wymagają odręcznego podpisu, w zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo; oraz c) zgadza się, że jeśli korzysta z naszych usług, musi podać nam określone dane osobowe. Warunki użytkowania nie mają wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

1.3 Ponadto, grając w dowolną grę lub stawiając zakład za pośrednictwem Usług lub w inny sposób korzystając z Usług. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad dowolnej gry. W którą gra («Zasady gry»), jak określono w odpowiedniej sekcji Pomocy i na wszystkich zakładkach «Zasady» w odniesieniu do wszelkich nowych gier i zasad mających zastosowanie do takiej gry; wszelkich Warunków bonusowych; wszelkich warunków odstąpienia od umowy oraz wszelkich innych warunków mających zastosowanie do Usług i/lub umowy użytkownika, do której potwierdzenia jest zobowiązany w ramach Usług.

1.4 Oryginalny tekst Warunków Użytkowania jest w języku polskim i każda interpretacja Warunków Użytkowania będzie oparta na oryginalnej polskiej wersji językowej. Jeśli Warunki Korzystania lub jakiekolwiek dokumenty lub powiadomienia z nimi związane zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język, pierwszeństwo będzie miał oryginał w języku polskim.

1.5 Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed ich zaakceptowaniem. Po zaakceptowaniu Warunków użytkowania należy wydrukować Warunki użytkowania i zachować je wraz ze wszystkimi wiadomościami e-mail z potwierdzeniem. Dodatkowymi warunkami. Danymi transakcji, zasadami gry, zasadami uczciwych transakcji i metodami płatności. Które są istotne dla korzystania z Pan Kasyno online casino. Należy pamiętać. Ze Warunki Użytkowania mogą ulec zmianie zgodnie z punktem 3 poniżej.

1.6 Jeśli użytkownik nie zgadza się zaakceptować i przestrzegać Warunków użytkowania. Nie powinien otwierać konta i/lub kontynuować korzystania z konta klienta. Dalsze korzystanie przez użytkownika z którejkolwiek z Usług będzie oznaczać akceptację Warunków Użytkowania. O których użytkownik został powiadomiony w odpowiednim czasie.

1.7 W celu uniknięcia wątpliwości. Każda i wszystkie sekcje Pan Kasyno online casino podlegają Warunkom Użytkowania. A Użytkownik powinien zawsze upewnić się. Ze przestrzega Warunków Użytkowania podczas korzystania z Usług.

WARUNKI OGÓLNE

2. Strony umowy

2.1 Wszystkie informacje na Stronie są dostarczane przez dostawcę usług na Stronie, Brivio Limited («pankasyno7.com»), która prowadzi https://pankasyno7.com.
Usługi są świadczone Posiadaczowi Karty przez Brivio Limited z siedzibą na Cyprze pod adresem Lekorpouzier 12A, Office 102, Limassol, 8048/JAZ, numer rejestracyjny HE315596.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg prosimy o kierowanie ich do Brivio Limited.

Brivio Limited jest zarejestrowana zgodnie z prawem Curaçao na Cyprze i prowadzi działalność regulowaną na podstawie licencji nr 8048/JAZ Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, PO Box 422, nr rejestracyjny: 123787, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem Cypru. Spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Cypru zawarła umowę partnerską. Na mocy której uzgodniła, że Brivio Limited będzie działać jako agent Invicta Networks w celu promowania oferowanych produktów i usług. Brivio Limited i Invicta Networks jako podmioty przetwarzające płatności i jako Operator w niniejszych Warunkach są określane jako Pan Casino. Pankasyno7.com, «My», «Nas», «Nasz», «Zarządzanie», «Witryna» lub «Firma», z którą użytkownik zawiera umowę. Gracz i zarejestrowany Właściciel Konta będą określani jako «Ty», «Twój», «Klient» lub «Gracz».

2.2 W przypadku zasad i warunków odnoszących się do środków pieniężnych przechowywanych na Koncie użytkownika od czasu do czasu. Każda Spółka Grupy Operatora, która przechowuje takie środki pieniężne i będzie (w stosownych przypadkach) obejmować naszych agentów, partnerów i dostawców.

3. zmiany warunków użytkowania Pan Kasyno online casino

3.1 Od czasu do czasu możemy być zmuszeni do zmiany Warunków Użytkowania z różnych powodów. W tym (bez ograniczeń) z powodów handlowych. W celu zachowania zgodności z prawem lub przepisami, lub w celu zachowania zgodności z instrukcjami. Wytycznymi lub zaleceniami organu regulacyjnego lub z powodów związanych z obsługą klienta. Najbardziej aktualne Warunki Użytkowania można znaleźć pod linkiem Warunki w stopce Pan Kasyno online casino.

3.2 W przypadku, gdy będziemy chcieli dokonać istotnej zmiany w Warunkach Korzystania. Powiadomimy Użytkownika o takiej zmianie tak szybko. Jak będzie to możliwe, korzystając z jednej z metod określonych w punkcie 3.3. W przypadku wprowadzenia drobnych lub nieistotnych zmian. Możemy nie powiadomić użytkownika o takich zmianach. Dlatego zalecamy regularne przeglądanie Warunków Użytkowania w Witrynie poprzez odniesienie do Warunków.

3.3 W przypadku, gdy będziemy chcieli powiadomić użytkownika o zmianach w Warunkach Użytkowania. Zrobimy to w sposób. Który uznamy za odpowiedni i proporcjonalny.

4. Rejestracja konta klienta Pan Kasyno online casino

4.1 Aby postawić zakład lub zagrać w grę za pośrednictwem Usług, użytkownik musi zarejestrować konto u Operatora («Konto użytkownika» lub «Konto»).

4.2 Aby zarejestrować konto w celu korzystania z Usług, użytkownik może

4.2.1 Kliknąć przycisk Dołącz w Witrynie i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie; lub

4.2.2 Zarejestrować się przy użyciu dowolnej innej metody otwarcia konta udostępnianej przez Operatora w danym czasie.

4.3 Podczas otwierania Konta Klienta użytkownik zostanie poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, a także odpowiednich danych kontaktowych, w tym adresu, numeru telefonu i adresu e-mail («Dane Kontaktowe Użytkownika»). Użytkownik może od czasu do czasu (nie częściej niż co sześć miesięcy) aktualizować swoje dane kontaktowe, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta; lub za pośrednictwem strony zarządzania Moim Kontem Klienta w Witrynie: lub w inny sposób, który może zostać zaproponowany przez Operatora w odpowiednim czasie.

4.4 Rejestrując swoje konto, użytkownik gwarantuje, co następuje:

4.4.1 Użytkownik rozumie i akceptuje ryzyko, że korzystając z Usług może nie tylko wygrać pieniądze, ale również je stracić;

4.4. 2 Użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem, rezydentem ani nie znajduje się w jednym z następujących krajów: Afganistan, Aruba, Australia, Samoa Amerykańskie, Belgia, Bonaire, Cypr, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna), Guam, Gujana, Iran, Irak, Izrael, Włochy, Laos, Malta, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Vanuatu, Jemen, Francja, Etiopia, Portugalia, Rosja, Samoa, Saint Maarten, Arabia Saudyjska, Serbia, Singapur, Sint Eustatius, Sri Lanka, Sudan, Syria, Trynidad i Tobago, Turcja, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki.
Ograniczenie to dotyczy również terytoriów spornych, terytoriów tymczasowo okupowanych, terytoriów nieuznawanych przez społeczność światową, terytoriów, na których trwają operacje wojskowe oraz terytoriów ATO (operacji antyterrorystycznej).

4.4.3 Użytkownik ma: (a) co najmniej 18 lat; oraz (b) powyżej wieku, w którym hazard lub działalność związana z grami jest zgodna z prawem lub jurysdykcją, która ma zastosowanie do użytkownika («Dozwolony wiek»);

4.4.4 Hazard nie jest niezgodny z prawem w jurysdykcji, w której użytkownik zamieszkuje;

4.4.5 Użytkownik jest prawnie upoważniony do zawierania umów;

4.4.6 Użytkownik nie ma zakazu uprawiania hazardu; oraz

4.4.7 konto użytkownika nie zostało wcześniej zamknięte z jakiegokolwiek powodu.

4.5 Konto użytkownika musi być zarejestrowane na jego własne, prawidłowe imię i nazwisko wraz z jego danymi osobowymi i jest wydawane użytkownikowi tylko raz i nie może być powielane przez żadną inną osobę, rodzinę, adres (pocztowy lub IP), adres e-mail, urządzenie dostępowe lub jakiekolwiek środowisko, w którym Urządzenia dostępowe są współdzielone (takie jak szkoły, miejsca pracy, biblioteki publiczne itp.) i/lub konto w związku z Usługami. Wszelkie inne konta, które użytkownik otworzył u nas lub które posiada w związku z Usługami, są «Zduplikowanymi kontami». Możemy zamknąć każde Duplikat konta (ale nie jesteśmy do tego zobowiązani).

Jeśli zamkniemy Duplikat konta:

4.5.1 Wszystkie bonusy, darmowe zakłady i wygrane uzyskane dzięki takim bonusom i darmowym zakładom przy użyciu tego Duplikatu konta zostaną anulowane i utracone przez Użytkownika;

4.5.2 Będziemy uprawnieni, według własnego uznania, do unieważnienia wszelkich wygranych i zwrotu wszelkich depozytów (pomniejszonych o wszelkie kwoty w odniesieniu do unieważnionych wygranych) dokonanych w odniesieniu do tego Duplikatu Konta oraz, o ile nie zostało to przez nas odzyskane z odpowiedniego Duplikatu Konta, wszelkie kwoty, które podlegają odzyskaniu od nas w odniesieniu do Duplikatu Konta, mogą zostać odzyskane bezpośrednio z dowolnego innego konta użytkownika (w tym z dowolnego innego Duplikatu Konta); lub

4.5.3 Możemy, według własnego uznania, zezwolić na korzystanie z Duplikatu Konta. Który zostanie uznany za ważny. W którym to przypadku wszystkie straty poniesione przez Klienta i zakłady dokonane przez lub dla Klienta za pośrednictwem Duplikatu Konta zostaną przez nas zatrzymane.

4.6 Klientowi nie wolno przenosić ani sprzedawać swoich kont innym osobom. Zakaz ten obejmuje przeniesienie wszelkich wartościowych aktywów dowolnego rodzaju. Takich jak między innymi własność kont, wygranych, depozytów, zakładów, praw i/lub roszczeń w odniesieniu do tych aktywów. Zarówno prawnych, handlowych, jak i innych. Zakaz określonych transferów obejmuje również. Ale nie ogranicza się do, obciążeń, zastawów, cesji, użytkowania, transakcji, pośrednictwa. Hipotek i/lub darowizn w powiązaniu z powiernikiem lub jakąkolwiek inną stroną trzecią, firmą, osobą lub podmiotem, fundacją i/lub stowarzyszeniem w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

5. Weryfikacja tożsamości; wymogi przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

5.1 Użytkownik gwarantuje, że:

5.1.1 imię i nazwisko oraz adres podane przez użytkownika podczas otwierania rachunku są prawidłowe; oraz

5.1.2 użytkownik jest prawowitym właścicielem środków pieniężnych. Które wpłaca na swoje konto klienta w dowolnym momencie.

5.2 Wyrażając zgodę na Warunki użytkowania, użytkownik upoważnia nas do przeprowadzania od czasu do czasu wszelkich kontroli. Których możemy wymagać sami lub których mogą zażądać strony trzecie (w tym między innymi organy regulacyjne) w celu potwierdzenia tych faktów («Kontrole»). Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu, na naszą prośbę. Może być zobowiązany do podania dodatkowych szczegółów w odniesieniu do wszelkich przekazanych nam informacji. W tym w odniesieniu do wszelkich depozytów dokonanych na koncie użytkownika.

5.3 W trakcie Audytu możemy ograniczyć możliwość wypłaty środków z Konta Użytkownika i/lub uniemożliwić mu dostęp do całości lub części Pan Kasyno online casino. Należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy przeprowadzać dalsze kontrole. Na żądanie organu regulacyjnego, ze względów bezpieczeństwa lub z innych powodów. Jeśli takie ograniczenia spowodują problemy dla użytkownika. Prosimy o kontakt z nami — [email protected].

5.4 W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do skontaktowania się z użytkownikiem i poproszenia go o przekazanie nam dodatkowych informacji bezpośrednio w celu przeprowadzenia Kontroli. W tym celu będziemy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania. Do zażądania od użytkownika dostarczenia nam poświadczonej notarialnie kopii dowodu tożsamości lub równoważnej poświadczonej kopii dowodu tożsamości zgodnie z obowiązującym prawem jurysdykcji użytkownika lub. W inny sposób, potwierdzenia adresu, rachunków za media, danych bankowych. Wyciągu z rachunku bankowego, wyciągów bankowych i wszelkich dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia środków. Dopóki takie informacje nie zostaną nam dostarczone jako dowód. Możemy ograniczyć wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w odniesieniu do tego konta lub możemy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik podał nieprawidłowe informacje, wstrzymać wszelkie kwoty zdeponowane na koncie po zamknięciu takiego konta przez nas.

Należy pamiętać, że dokumenty wydane przez państwo nieuznawane lub uznawane częściowo nie mogą zostać zaakceptowane do weryfikacji.

5.5 Korzystanie z Pan Kasyno online casino przez osoby poniżej Dopuszczalnego Wieku może stanowić wykroczenie. Jeśli nie możemy potwierdzić. Ze użytkownik jest w odpowiednim wieku, możemy zawiesić jego konto do czasu potwierdzenia. Ze użytkownik jest w odpowiednim wieku. Jeśli następnie zostanie ustalone. Ze użytkownik był w wieku poniżej akceptowalnego wieku w momencie dokonywania jakichkolwiek transakcji związanych z hazardem, wówczas:

5.5.1 Twoje konto zostanie zamknięte;

5.5.2 wszystkie transakcje dokonane przed osiągnięciem przez użytkownika akceptowalnego wieku zostaną unieważnione. A wszelkie odpowiednie środki zdeponowane przez użytkownika zostaną zwrócone za pomocą metody płatności użytej do zdeponowania takich środków, o ile to możliwe;

5.5.3 wszelkie depozyty dokonane przez użytkownika przed osiągnięciem Dopuszczalnego Wieku zostaną mu zwrócone; oraz

5.5.4 wszelkie wygrane uzyskane przez użytkownika w okresie. W którym nie osiągnął on jeszcze Odpowiedniego wieku, zostaną utracone (i odliczone od wszelkich depozytów płatnych zgodnie z punktem 5.5.3). A użytkownik zobowiązuje się zwrócić nam na żądanie wszelkie takie środki, które zostały wypłacone z jego konta.

6. Polityka znajomości klienta

Aby maksymalnie uprościć proces weryfikacji wieku. Podczas wysyłania dokumentów należy przestrzegać poniższych wskazówek:

 • Każdy dokument należy przesłać jako osobny obraz
 • Zaleca się wysyłanie zdjęć zrobionych aparatem fotograficznym, ale jeśli wolisz zeskanować dokumenty, wyślij je w formacie JPEG.

Podczas robienia zdjęcia:

 • Upewnij się, że pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry karty kredytowej są wyraźnie widoczne. A kod CVV nie powinien być widoczny
 • Zdjęcie musi być ostre, a cały tekst czytelny.
 • Zdjęcie powinno obejmować całą stronę paszportu lub dowodu osobistego. Nie należy niczego pomijać ani zakrywać dłonią lub palcami.
 • Oświetlenie musi być dobre, nie używaj lampy błyskowej. Aby uniknąć odblasków.

Jest to dla nas niezbędne, ponieważ stanowi integralną część odpowiedzialnego hazardu i jest wymagane przez obowiązujące prawo.

6.1 Dlaczego muszę sprawdzić swoje konto?

Kiedy rejestrujesz nowe konto, sprawdzamy. Czy masz 18 lat i czy naprawdę jesteś tym. Za kogo się podajesz (proces zwany «Poznaj swojego klienta»). Jest to integralna część odpowiedzialnego hazardu i jest wymagane przez prawo.

6.2 Co muszę dostarczyć?

Akceptujemy jeden z poniższych dokumentów potwierdzających wiek:

 • Paszport (zalecane)
 • Prawo jazdy
 • Dowód osobisty

Dane karty nie będą gromadzone ani przechowywane przez nas bez PCI DSS.

Aby potwierdzić tożsamość użytkownika («Poznaj swojego klienta»), możemy potrzebować dodatkowych dokumentów, które mogą obejmować:

 • Podpisaną umowę kredytową
 • Rachunek za media (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Wyciąg z konta bankowego (nie starszy niż 6 miesięcy)

6.3 Jak mogę przesłać dokumenty?

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest potwierdzenie konta online.

Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną.

Oto kilka wskazówek, jak zrobić to dobrze za pierwszym razem:

 • Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną
 • Wykonaj kserokopię każdego z dokumentów i zapisz zdjęcia (lub zrób skany i zapisz je jako pliki JPEG).
  Otwórz konto e-mail, którego użyłeś do rejestracji na naszej stronie internetowej
 • Otwórz nową wiadomość e-mail, wpisując adres [email protected] w polu «Odbiorca».
 • Załącz zdjęcie
 • Wpisz swój numer konta lub nazwę użytkownika w temacie wiadomości u góry.
 • Kliknij «Wyślij».

Podczas rejestracji konta klienta konieczne będzie podanie pewnych informacji na stronie rejestracji ze względów bezpieczeństwa:

 • Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. W tym prawidłowy adres e-mail, który musi być unikalny dla Twojego konta
 • data urodzenia — użytkownik musi mieć ukończone 18 lat
 • Twoja unikalna nazwa użytkownika (nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry, podkreślenia i myślniki) i hasło. Co oznacza, że tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swojego konta
 • Waluta zakładu i limit wpłat
 • Pytanie zabezpieczające i odpowiedź

Nasza strona rejestracyjna sprawdzi Twoje dane podczas ich wpisywania i powiadomi Cię, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy. Abyś mógł wprowadzić niezbędne zmiany przed kliknięciem «Otwórz konto».

Ze względów prawnych nie będziesz mieć dostępu do swojego konta, jeśli podróżujesz za granicę.

Nie możemy rejestrować kont ani oferować żadnych naszych produktów lub usług klientom zamieszkałym w następujących krajach (Aruba, Bonaire, Curacao, Francja, Holandia, Australia, Wielka Brytania, Hiszpania, Saba, Stathia, St. Maarten, USA, Algieria, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Białoruś, Belgia, Belize, Bułgaria, Chiny, Komory, Wyspy Cooka, Kostaryka, Chorwacja, Dania, Dominikana, Estonia, Gruzja, Guam, Gibraltar. Albania, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Gujana, Gujana Francuska, Grecja, Węgry, Iran, Irak, Wyspa Man, Włochy, Jamajka, Łotwa, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Malta, Czarnogóra, Antyle Holenderskie, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Polska, Portugalia, Szkocja, Seszele, Singapur, Republika Południowej Afryki, Suazi, Szwajcaria, Syria, Tanzania, Vanuatu, Walia).

7. Nazwa użytkownika, hasło, kod PIN i informacje o kliencie Pan Kasyno online casino

7.1 Po otwarciu Konta Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia. Ze jego nazwa użytkownika, hasło i/lub numer konta nie zostaną (celowo lub nieumyślnie) ujawnione żadnej innej osobie. W tym (w miarę możliwości) zapewni. Ze na jego Urządzeniu Dostępowym używane jest zaktualizowane oprogramowanie zabezpieczające.

7.2 Wszystkie transakcje dokonane po prawidłowym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła i/lub numeru konta będą uznawane za ważne, niezależnie od tego. Czy zostały autoryzowane przez użytkownika, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w przypadku ujawnienia przez użytkownika nazwy użytkownika, hasła lub numeru konta komukolwiek innemu (celowo lub przypadkowo).

7.3 W przypadku utraty lub zapomnienia danych konta lub jeśli użytkownik ma powody. By sądzić, że takie dane stały się znane nieupoważnionej stronie trzeciej. Prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w celu ich wymiany pod adresem [email protected]. Szczegóły można znaleźć w sekcji Kontakt.

8. Wpłaty, wypłaty i zwroty z konta użytkownika Pan Kasyno online casino

8.1 Jeśli użytkownik chce korzystać z Usług, musi wpłacić pieniądze na swoje konto z konta lub źródła, którego jest właścicielem. Pieniądze te mogą (z zastrzeżeniem punktu 5) zostać następnie wykorzystane przez użytkownika do obstawiania zakładów lub gier. Jeśli użytkownik korzysta z metody płatności. W odniesieniu do której nie jest właścicielem Konta. Zastrzegamy sobie prawo do traktowania wszelkich wpłat dokonanych na Konto jako nieważnych (a wszelkich wygranych wynikających z takiej wpłaty jako nieważnych) do czasu pomyślnego zakończenia wszystkich odpowiednich kontroli.

Wypłaty (w tym — zwroty) będą dokonywane w ciągu siedmiu (7) dni od zakończenia KYC i zatwierdzenia Konta. Należy pamiętać, że zwroty będą dokonywane tylko wtedy. Gdy na koncie użytkownika nie było żadnej aktywności związanej z grami po zdeponowaniu odpowiedniej kwoty pieniędzy. Która została zwrócona jako zwrot. Wszystkie inne wypłaty z Konta będą uważane za wypłaty wygranych dokonane w wyniku korzystania z Usług.

Aby zażądać zwrotu pieniędzy lub jakiejkolwiek innej wypłaty. Należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] i dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane przez zespół pomocy technicznej w celu wypełnienia KYC. Jeśli potrzebujesz naszych danych kontaktowych. Otwórz sekcję «Kontakt». Lista dokumentów wymaganych do ukończenia procedury KYC zostanie określona w wiadomości e-mail wysłanej przez nasz zespół pomocy technicznej.

Należy pamiętać, że o zwrot środków można wystąpić do siedmiu (7) dni po zaksięgowaniu odpowiednich środków na koncie. Po upływie tego okresu wszystkie wypłaty zostaną uznane za wypłatę wygranych wynikających z korzystania z Usług.

8.2 Wypłaty muszą zostać zrealizowane w ciągu siedmiu (7) dni od zakończenia procedury KYC i zatwierdzenia Konta przez KYC. W celu uniknięcia wątpliwości. Konto użytkownika nie będzie używane przez użytkownika jako konto bankowe. A jeśli dowiemy się o wpłatach i wypłatach (w tym zwrotach) z Konta użytkownika bez współmiernej aktywności związanej z zakładami lub grami. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia opłaty administracyjnej (niezależnie od tego, czy zamkniemy lub zawiesimy Konto). Pieniądze zdeponowane u nas na Koncie użytkownika nie są oprocentowane. Okres oczekiwania na wypłatę środków z osobistego konta bankowego zależy od działania odpowiedniego dostawcy usług płatniczych lub banku. W celu uniknięcia wątpliwości. Na żądanie użytkownika możemy potwierdzić wypłatę żądanych środków pieniężnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

8.3 W zakresie wymaganym przez lokalne przepisy prawa lub organy podatkowe i inne, użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie wygranych i strat wynikających z korzystania z Usług.

8.4 Użytkownik może ustawić limit wpłat dla swojego konta w danym dniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu ustawiania limitu wpłat można uzyskać pod adresem [email protected]. Każde potwierdzone obniżenie limitu wpłat zacznie obowiązywać natychmiast.

8.5 Z zastrzeżeniem warunków zamknięcia konta lub innych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub jego zmianach. Użytkownik może zażądać wypłaty z konta w dowolnym momencie, pod warunkiem, że:

8.5.1 wszystkie płatności dokonane na rachunek użytkownika zostały potwierdzone jako zrealizowane i żadna z nich nie została zwrócona. Wycofana lub w inny sposób anulowana;

8.5.2 wszelkie kontrole mające na celu potwierdzenie tożsamości użytkownika zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy; oraz

8.5.3 użytkownik spełnił wszelkie inne odpowiednie warunki wypłaty mające wpływ na jego konto (na przykład wszelkie obowiązujące Warunki Premii).

8.6 W odniesieniu do każdej zatwierdzonej przez nas wypłaty, pod warunkiem, że przekażemy użytkownikowi wystarczające informacje o tym. W jaki sposób środki powinny zostać mu przekazane, zwrócimy mu odpowiednie środki (pomniejszone o poniesione opłaty lub wszelkie inne kwoty. Które zostaną potrącone z konta użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem).

8.7 Postaramy się spełnić prośbę użytkownika dotyczącą metody płatności i waluty wypłaty. Nie można tego jednak zagwarantować. W związku z tym możemy przetwarzać i dokonywać wypłat za pomocą innej metody płatności niż żądana przez użytkownika. Na przykład za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych. Czekiem bankowym lub przelewem bankowym (wszelkie opłaty związane z odpowiednimi metodami płatności są określone w Witrynie). Podobnie, w niektórych przypadkach, waluta wypłaty może nie być walutą. W której dokonano wpłaty lub w inny sposób zażądał tego użytkownik. A w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przeliczenia wpłat użytkownika między różnymi walutami. Współczynnik konwersji, którego użyjemy, zostanie określony według naszego uznania.

8.8 Jeśli na żądanie wypłaty kwota postawionych zakładów jest mniejsza niż 3-krotność kwoty depozytu. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania wypłaty z 20% prowizją.

8.9 Ograniczenia

Minimalna kwota depozytu wynosi 10 euro.

Minimalna kwota wypłaty wynosi 10 euro.

Wszystkie wnioski o wypłatę będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń w ciągu 24 godzin. Jeśli żądanie nie przekracza 1000 USD lub równowartości w innej walucie. Jeśli żądanie wypłaty przekracza 1000 USD, jego przetworzenie może potrwać do 7 dni.

Środki są wypłacane bezpłatnie, chyba że dokonano 3-krotnego obrotu. Opłata za depozyt jest ustalana przez system płatności.

Zabronione jest zawieranie zakładów z minimalną oczekiwaną wygraną lub zakładów na równoległe wyniki (na przykład zakłady na wszystkie liczby w ruletce). W przypadku takich zakładów status obrotu bonusem i potrójny obrót depozytu mogą zostać ponownie rozpatrzone.

8.10 Ograniczenia krajowe dotyczące systemów płatności

8.10.1 Visa i Mastercard
Obsługujemy płatności związane z grami hazardowymi poprzez OCT (Original Credit Transfer) z Visa lub PT (Payment transfer) z Mastercard. Warunkiem wstępnym płatności jest dokonanie płatności początkowej. A w przypadku Mastercard płatność ta musi zostać dokonana za pośrednictwem 3-D Secure MID (bezpieczny system płatności 3-D). Dodatkowe wymagania obejmują, że odpowiednia karta kredytowa nie jest korporacyjną kartą kredytową. A odpowiednia karta jest wydana w kraju obsługiwanym przez odpowiedni system kart (patrz poniżej). Limity na transakcję wynoszą 60 000,00 EUR dla kart Visa i 5 000,00 EUR dla kart Mastercard.

8.10.2 Visa

9. Premie Pan Kasyno online casino

9.1 Pan Kasyno ma prawo usunąć, dodać lub zmienić dowolny bonus dostępny na koncie Klienta. Który nie został odebrany. W normalnych okolicznościach Pan Kasyno nie usunie wszystkich zgłoszonych i aktywnych bonusów.

9.2 Do bonusów mogą być dołączone wymagania dotyczące zakładów. Jeśli takie wymagania mają zastosowanie. Zostaną one wyświetlone, zanim Klient zdecyduje się skorzystać z bonusu. Wypłaty będą dostępne tylko za prawdziwe pieniądze z konta. Pieniądze bonusowe przepadną przy wypłacie. Pan Kasyno ma prawo wybrać, które gry i usługi mają wymagania dotyczące zakładów i do jakiej kwoty. Wymagania obrotu to minimum 25-krotność kwoty bonusu i prawdziwych pieniędzy dodanych do kwoty bonusu.

9.4 Zakłady bez ryzyka w dowolnych grach i usługach zostaną przyznane z minimalnym zakładem w wysokości 35-krotności kwoty wygranej z darmowych obrotów. Darmowe obroty muszą zostać postawione w momencie aktywnego bonusu. Jeśli bonus stał się nieaktywny, a klient postawił darmowe obroty. Wszelkie wygrane z darmowych obrotów i wszystkie kolejne wygrane zostaną anulowane. Ta sama zasada dotyczy gier bonusowych na automatach.

9.5 Maksymalna kwota, jaką można wygrać w ramach bonusu bez depozytu. Wynosi 50 € lub równowartość w innej walucie. Wszelkie wygrane przekraczające 50 euro bez dokonania wpłaty prawdziwych pieniędzy będą nieważne i zostaną zatrzymane przez Pan Kasyno. Na przykład klient otrzymuje bonus bez depozytu. Darmowe spiny są rozgrywane. A klient wygrywa 10 €. Klient kontynuuje grę w inne gry i wygrywa 90 €. Lączną kwotę 100 € w kasynie Pan Kasyno. W tym przypadku klient przekroczył maksymalną wygraną w wysokości 50 €, 50 € będzie dostępne do wypłaty. A 50 € zostanie zatrzymane przez Pan Kasyno. Obstawianie wymagań obrotu bonusu bez depozytu wynosi czterdzieści procent na wszystkich maszynach. Z wyjątkiem maszyn znajdujących się na liście zerowych zakładów.

Warunki zakładów

9.6 Maksymalny zakład na aktywny bonus wynosi 5 € na obrót lub 0,5 € na linię wypłat. Pan Kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów i wyników zakładów z dużych zakładów w grach i/lub usługach Pan Kasyno.

9.7 Pan Kasyno zastrzega sobie prawo do nakładania różnych ograniczeń na bonusy dla różnych krajów. Bez podania przyczyny, dla różnych krajów Klientów. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do oferowania określonych bonusów indywidualnym klientom lub grupom klientów oraz ich zakończenia. Modyfikacji lub innych opcji bez wyjaśnienia i/lub rekompensaty w jakiejkolwiek formie.

9.8 Firma prowadzi ścisłą politykę zwalczania nadużyć finansowych i korzysta z różnych narzędzi i technik zwalczania nadużyć finansowych. Jeśli gracz jest podejrzany o nieuczciwą działalność, w tym między innymi:

Angażowanie się w jakikolwiek rodzaj zmowy z innymi graczami;
Opracowywanie strategii w celu uzyskania nieuczciwych wygranych;
Nieuczciwe działania przeciwko innym kasynom online lub systemom płatności;
Transakcje z obciążeniem zwrotnym karty kredytowej lub odmowa dokonania określonych płatności;
Tworzenie dwóch lub więcej kont;

Inne rodzaje oszustw i nadużyć związanych z bonusami:

 • Podczas gry z aktywnym bonusem zabronione jest angażowanie się w działania, które dają graczowi wyraźną nieuczciwą przewagę. Takie działania obejmują, ale nie ograniczają się do:
 • Odkładanie rund gry w dowolnej grze, w tym darmowych spinów i funkcji bonusowych, na późniejszy czas, gdy nie masz wymagań obrotu.
 • Pozostawienie dużych zakładów na stole, na przykład w blackjacku, i powrót do gry po obróceniu bonusu.
 • Granie w gry za pieniądze bonusowe w celu zwiększenia wartości w grze, utrata środków bonusowych, a następnie spieniężenie zgromadzonej wartości podczas gry na prawdziwe pieniądze,
 • Używanie strategii w celu wykorzystania błędów lub usterek w oprogramowaniu.
 • Gdy konto zostanie oznaczone jako nadużywające bonusów kasynowych, graczowi nie wolno korzystać z żadnych innych bonusów i/lub uczestniczyć w promocjach w Pan Kasyno.

9.9 W naszym kasynie każdy gracz może otrzymać określoną liczbę darmowych obrotów. Darmowe obroty to obroty na automatach. Podczas których z salda gracza nie jest potrącana gotówka. Liczba darmowych spinów jest określana przez administrację kasyna.

9.10 Wygrane uzyskane po wykorzystaniu darmowych spinów zostaną przelane na konto bonusowe gracza. Wygrane wynikające z wykorzystania darmowych spinów podlegają obowiązkowemu zakładowi. Zakład od x5 do x35 jest nakładany na całą kwotę. Obrót jest możliwy pod warunkiem obstawienia bonusu prawdziwymi pieniędzmi. Gdy warunki obrotu zostaną w pełni spełnione, możesz postawić pieniądze otrzymane z darmowych obrotów. Aby je wypłacić. Jeśli zasady zostały złamane lub kwota nie została w pełni obrócona. Bonusy zostaną anulowane przy wypłacie.

10. Zgodne z prawem korzystanie z Pan Kasyno online casino

10.1 Dostęp do Pan Kasyno online casino lub korzystanie z jakichkolwiek usług za jej pośrednictwem może nie być zgodne z prawem dla niektórych lub wszystkich osób zamieszkałych w niektórych krajach lub osób zamieszkałych w niektórych krajach. Witryna nie jest przeznaczona do wykorzystywania w celach związanych z zakładami. Grami hazardowymi lub innymi celami przez osoby w krajach. W których takie działania są nielegalne, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na terytoriach wymienionych w Witrynie. Fakt, że Witryna jest dostępna w jakimkolwiek takim kraju lub w języku urzędowym jakiegokolwiek takiego kraju. Nie może być interpretowany jako oświadczenie lub gwarancja dotyczące legalności lub w inny sposób dostępu do Pan Kasyno online casino i korzystania z niej lub dokonywania wpłat lub otrzymywania jakichkolwiek nagród na koncie użytkownika.

10.2 Obowiązkiem użytkownika jest samodzielne ustalenie prawa właściwego dla miejsca, w którym się znajduje. Użytkownik musi upewnić się. Ze będzie działał zgodnie z prawem w swojej jurysdykcji, otwierając konto i/lub korzystając z Pan Kasyno online casino.

10.3 Jeśli dowiemy się, że użytkownik jest rezydentem kraju. W którym korzystanie z Pan Kasyno online casino nie jest zgodne z prawem. Natychmiast zamkniemy jego konto, w którym to przypadku wszelkie saldo pozostające na koncie użytkownika w dniu takiego zamknięcia zostanie mu zwrócone tak szybko, jak to możliwe.

10.4 Hazard w Internecie może być nielegalny w jurysdykcji. W której znajduje się użytkownik; w takim przypadku użytkownik nie może użyć swojej karty płatniczej do sfinalizowania transakcji.

10.5 Obowiązkiem posiadacza karty jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi gier hazardowych online obowiązującymi w jego kraju zamieszkania.

10.6 Udział nieletnich w działaniach oferowanych na tej stronie jest zabroniony.

11. Obstawianie zakładów i/lub uprawianie hazardu przy użyciu usług

11.1 Aby postawić zakład lub uzyskać dostęp do Usługi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w odpowiedniej sekcji Pan Kasyno online casino.

11.2 Podczas korzystania z Pan Kasyno online casino (bezpośrednio, za pośrednictwem Aplikacji lub w inny sposób) obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się. Ze szczegóły każdego zakładu lub podobnej transakcji zawartej za pośrednictwem Usług («Transakcja») są prawidłowe, zgodnie z odpowiednimi Zasadami Gry.

11.3 Dostęp do Dzienników Transakcji można uzyskać, klikając opcję «Moje konto» w Witrynie lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (w tym poprzez złożenie pisemnego wniosku).

11.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia całości lub części transakcji użytkownika w dowolnym momencie. Według własnego uznania, lub w przypadku naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania. Żadna transakcja nie zostanie przez nas zaakceptowana. Dopóki użytkownik nie przedstawi dowodu (lub nie zostanie przez nas zaakceptowana w inny sposób) zgodnie z punktem 11.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego. Czy transakcja została pomyślnie zaakceptowana, należy skontaktować się z [email protected].

11.5 Po zaakceptowaniu przez nas Transakcji użytkownik nie może jej anulować. Chyba że uzgodni inaczej.

11.6 W przypadku gier, odpowiednie Zasady Gry określają moment. W którym nie będziemy przyjmować dalszych zakładów.

11.7 Możemy anulować lub zmodyfikować Transakcję z powodu zmowy. Oszustwa, oszustwa i działalności przestępczej. Błędów lub pominięć oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w celu udowodnienia tożsamości użytkownika.

12.zdalna gra lub zakłady Pan Kasyno online casino

12.1 W przypadku uzyskiwania dostępu do usług za pośrednictwem formularza komunikacji elektronicznej użytkownik powinien mieć świadomość, że

12.1.1 w związku z korzystaniem z Pan Kasyno online casino internetowej w celu obstawiania zakładów lub uprawiania hazardu:

12.1.1.1 użytkownik może korzystać z połączenia lub sprzętu. Który jest wolniejszy niż taki sprzęt używany przez inne osoby. Co może mieć wpływ na jego wydajność podczas krytycznych wydarzeń oferowanych za pośrednictwem strony internetowej;

12.1.1.2 mogą wystąpić wady systemu, błędy lub przerwy w świadczeniu usług. Które będą traktowane jako awaria systemu informatycznego poniżej;

12.1.1.3 Zasady gry dla każdego wydarzenia lub gry oferowanej za pośrednictwem strony internetowej są dostępne i muszą zostać przeczytane przez użytkownika przed skorzystaniem z Usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej.

13. Zmowa, oszukiwanie, oszustwo i działalność przestępcza

13.1 Następujące rodzaje zachowań (lub dowolne z nich) w odniesieniu do Usług

nadużywanie bonusów lub innych promocji; i/lub
wykorzystywanie nieuczciwych efektów zewnętrznych lub wpływów (znane jako oszukiwanie); i/lub

wykorzystywanie nieuczciwej przewagi (jak określono poniżej);
otwieranie duplikatów kont; i/lub
nieuczciwe postępowanie lub działalność przestępcza (zgodnie z definicją poniżej);

stanowią «Zabronione działania», są niedozwolone i będą stanowić istotne naruszenie Warunków użytkowania. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki. Aby zapobiec takim działaniom i wykryć je oraz zidentyfikować odpowiednich graczy. W przypadku ich wystąpienia. Jednakże, w świetle powyższego. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku jakichkolwiek Niedozwolonych działań i podejmiemy wszelkie działania. Które uznamy za stosowne w związku z nimi.

13.2 Jeśli użytkownik podejrzewa, że jakakolwiek osoba angażuje się w jakiekolwiek Zabronione Działania. Powinien jak najszybciej poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta.

13.3 Użytkownik zgadza się. Ze nie będzie angażował się ani nie będzie powiązany z żadną formą zabronionej działalności w związku z dostępem do Usług lub korzystaniem z nich.

13.4 Jeśli:

13.4.1 mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że użytkownik zaangażował się lub był zaangażowany w jakąkolwiek formę zabronionej działalności (a nasze przekonanie opiera się między innymi na stosowaniu przez nas (oraz naszych partnerów hazardowych i innych dostawców) technik wykrywania oszustw. Podstępów i zmów stosowanych w branży hazardowej w danym czasie); lub

13.4.2 użytkownik obstawiał zakłady i/lub grał online u dowolnego innego dostawcy usług hazardowych online i jest podejrzewany (w wyniku tego hazardu) o angażowanie się w jakąkolwiek nielegalną działalność lub inną niezgodną z prawem działalność; lub

13.4.3 dowiemy się, że użytkownik dokonał «obciążenia zwrotnego» lub odmówił dokonania jakichkolwiek zakupów lub wpłat na swoje konto; lub

13.4.4 w naszej uzasadnionej opinii dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika byłoby szkodliwe dla naszego regulowanego statusu. W tym możliwości uzyskania licencji przez organ licencyjny; lub

13.4.5 użytkownik zbankrutuje lub zostanie objęty podobnym postępowaniem w dowolnym miejscu na świecie
Wówczas (w tym w związku z zawieszeniem i/lub zamknięciem konta użytkownika) będziemy uprawnieni. W odniesieniu do konta użytkownika (i/lub jakiegokolwiek innego konta posiadanego przez użytkownika w Spółce Grupy Operatora), do wstrzymania całości lub części salda konta użytkownika i/lub odzyskania kwoty wszelkich depozytów, płatności, bonusów lub wygranych. Na które wpływ ma lub w jakikolwiek sposób wiąże się z którymkolwiek ze zdarzeń określonych w niniejszym punkcie 13.4. Prawa określone w niniejszym punkcie 13.4 pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych praw (w tym wszelkich praw, o których mowa w niniejszym punkcie 13.4).

13.5 Dla celów niniejszego punktu 12:

13.5. 1 «Nieuczciwe praktyki» oznaczają wszelkie nieuczciwe działania użytkownika lub jakiejkolwiek osoby działającej w jego imieniu lub w zmowie z nim i obejmują między innymi: (a) nieuczciwe działania związane z wycofanymi płatnościami i rakebackami; (b) użycie skradzionej. Sklonowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej lub debetowej. W dowolnym momencie przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, która była zaangażowana w tę samą grę co użytkownik. W celu uzyskania nieuczciwej przewagi; (c) zmowę z innymi osobami w celu uzyskania nieuczciwej przewagi; oraz

13.5.2 «Działalność przestępcza» obejmuje, bez ograniczeń, pranie pieniędzy i wszelkie przestępstwa na mocy prawa lub przepisów w kraju. W którym użytkownik gra lub w którym zarejestrowany jest jego adres IP; oraz

13.5.3 «Nieuczciwa przewaga» obejmuje między innymi

13.5.3.1 wykorzystanie usterki, luki lub błędu w naszym oprogramowaniu lub oprogramowaniu dowolnej strony trzeciej używanym przez użytkownika w związku z Usługami (w tym w odniesieniu do dowolnej gry);

13.5.3.2 korzystanie z oprogramowania lub systemów analitycznych stron trzecich; lub

13.5.3.3 korzystania przez użytkownika z Błędów, zgodnie z definicją poniżej. W jakikolwiek sposób dla własnej korzyści lub ze szkodą dla nas lub innych osób.

13.6 Korzystając z praw przysługujących nam na mocy punktu 13.4 w odniesieniu do Zakazanych Działań. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań. Aby zapewnić przestrzeganie naszych obowiązków regulacyjnych i innych obowiązków prawnych. Innych zobowiązań prawnych, będziemy korzystać z tych praw w sposób sprawiedliwy dla Użytkownika i naszych klientów.

13.7 Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania odpowiednich władz, innych operatorów gier hazardowych i gier online. Innych dostawców usług sieciowych oraz banków, firm obsługujących karty kredytowe. Dostawców usług płatności elektronicznych lub innych instytucji finansowych o tożsamości użytkownika i wszelkich podejrzewanych Niedozwolonych działaniach. A użytkownik zobowiązuje się w pełni współpracować z nami w dochodzeniu w sprawie takich działań.

14. Zamknięcie konta; wypowiedzenie warunków użytkowania Pan Kasyno online casino

Zamknięcie i zakończenie przez użytkownika

14.1 Pod warunkiem, że na koncie użytkownika nie ma żadnych zaległych sald. Użytkownik może zamknąć swoje konto i wypowiedzieć Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem na adres [email protected]:

14.1.1 wyrażając chęć zamknięcia konta; oraz

14.1.2 podając powody, dla których użytkownik chce zamknąć swoje konto, w szczególności czy robi to z powodu obaw dotyczących poziomu korzystania z konta.
Odpowiemy na wniosek użytkownika. Potwierdzając zamknięcie jego konta i datę, w której takie zamknięcie wejdzie w życie. W rozsądnym terminie, pod warunkiem. Ze użytkownik nadal będzie odpowiedzialny za wszystkie działania na swoim koncie do momentu takiego zamknięcia przez nas (w którym to momencie Warunki użytkowania przestaną obowiązywać).

14.2 Po otrzymaniu wniosku o zamknięcie konta użytkownika zgodnie z ust. 14.1, z zastrzeżeniem ust. 13.3. Zwrócimy użytkownikowi wszelkie dostępne saldo na jego koncie.

14.3 Po zamknięciu konta użytkownika zgodnie z niniejszym punktem 14 będziemy uprawnieni (bez ograniczania naszych praw wynikających z punktu 14.6) do zatrzymania wszelkich środków pieniężnych z salda konta użytkownika: (a) z powodu zmowy. Oszustwa, oszustwa lub działalności przestępczej; (b) z powodu naruszenia Warunków użytkowania; (c) z innych powodów określonych w Warunkach użytkowania; lub (d) zgodnie z wymogami prawa lub regulacji.

14.4 Zwracając zaległe saldo na koncie użytkownika. Użyjemy tej samej metody płatności, która została podana przez użytkownika podczas rejestracji konta, lub innej metody płatności, którą możemy rozsądnie wybrać.

14.5 Jeśli użytkownik zamknął swoje konto. W pewnych okolicznościach możemy ponownie otworzyć jego konto z tymi samymi danymi konta, co poprzednio. Jeśli użytkownik nas o to poprosi. W takim przypadku, mimo że dane konta użytkownika będą takie same jak poprzednio. Będzie ono podlegać Warunkom korzystania obowiązującym w dniu takiego ponownego otwarcia. A wszelkie poprzednie płatności (w tym między innymi należne premie lub wygrane) nie będą już ważne.

Zamknięcie i rozwiązanie umowy przez nas

14.6 W dowolnym momencie (i niezależnie od innych postanowień zawartych w Warunkach użytkowania) możemy zamknąć konto użytkownika i wypowiedzieć Warunki użytkowania, wysyłając użytkownikowi pisemne powiadomienie (lub podejmując próbę wysłania powiadomienia) przy użyciu jego danych kontaktowych. W przypadku takiego wypowiedzenia przez nas. Z zastrzeżeniem punktu 14.7, zwrócimy użytkownikowi saldo na jego koncie tak szybko, jak będzie to możliwe po otrzymaniu jego żądania.

14.7 W przypadku zamknięcia Konta Użytkownika i wypowiedzenia Warunków Użytkowania z powodu zmowy. Oszustwa, oszustwa lub działalności przestępczej lub naruszenia Warunków Użytkowania. Saldo Konta Użytkownika nie podlega zwrotowi i zostanie uznane za utracone przez Użytkownika w zakresie wszelkich roszczeń. Jakie możemy mieć wobec Użytkownika w dniu takiego zamknięcia (czy to w ramach Konta Użytkownika, duplikatu konta lub w inny sposób). Zamknięcie Konta Użytkownika i wypowiedzenie Warunków Użytkowania. Innych niż klauzule 11 lub 20 niniejszych Warunków Ogólnych. Nie będzie miało wpływu na żadne nierozstrzygnięte zakłady. Pod warunkiem, że takie nierozstrzygnięte zakłady są ważne, a Użytkownik w żaden sposób nie narusza Warunków Użytkowania. W celu uniknięcia wątpliwości nie będziemy przyznawać żadnych bonusów na konto użytkownika. A użytkownik nie będzie uprawniony do żadnych nierozliczonych wygranych w dowolnym momencie po dacie zamknięcia konta (niezależnie od tego, czy zostało ono zamknięte przez nas zgodnie z Warunkami użytkowania, czy w odpowiedzi na żądanie użytkownika).

14.8 Następujące klauzule pozostaną w mocy po rozwiązaniu Warunków użytkowania: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 i 35 oraz wszelkie inne klauzule, które są niezbędne do celów interpretacji. Wraz z wszelkimi odpowiednimi sekcjami Zasad gry, Polityki prywatności i Warunków dodatkowych.

Tymczasowe zablokowanie przez nas Pan Kasyno online casino

14.9 Możemy zawiesić konto użytkownika w okolicznościach wyraźnie określonych w Warunkach użytkowania. Po tymczasowym zablokowaniu konta użytkownika: (a) żadna aktywność (w tym dokonywanie wpłat. Wypłat, zakładów lub gier hazardowych) nie będzie dozwolona do czasu jego ponownej aktywacji przez nas; (b) żadne należne bonusy lub nagrody nie zostaną przelane na konto użytkownika; oraz (c) dokonamy przeglądu sprawy. Która doprowadziła do tymczasowego zablokowania konta użytkownika, w celu jak najszybszego jej rozwiązania, tak aby konto mogło, w stosownych przypadkach, zostać ponownie aktywowane lub zamknięte.

14.10 Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia całości lub części dostępu użytkownika do Pan Kasyno online casino i/lub zablokowania jego konta w dowolnym momencie bez powiadomienia. W przypadku wykrycia podejrzanych działań związanych z kontem użytkownika. W takich przypadkach będziemy zwolnieni z obowiązku zwrotu lub rekompensaty za wszelkie środki pozostające na koncie użytkownika.

15. Dostęp do usług i korzystanie z nich Pan Kasyno online casino

15.1 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie wszystkich swoich urządzeń dostępowych i powiązanego sprzętu. Sieci i usług dostępu do Internetu, z których musi korzystać w celu uzyskania dostępu do Usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika (w wyniku braku usługi, słabego połączenia internetowego, niewystarczającej przepustowości lub w inny sposób) przez dostawcę usług internetowych lub jakiegokolwiek dostawcę usług telekomunikacyjnych. Za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do Usług. W celu uniknięcia wątpliwości, Operator nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompatybilności Usług z jakimkolwiek konkretnym oprogramowaniem lub sprzętem osób trzecich. W tym (w celu uniknięcia wątpliwości) recenzji osób trzecich, które obiecują określone wyniki którejkolwiek z Usług.

15.2 W żadnym wypadku Usługi nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu. Który jest lub może być uznany za zniesławiający, obraźliwy, obsceniczny, niezgodny z prawem, rasistowski, seksistowski lub w inny sposób dyskryminujący. Lub który może być w inny sposób obraźliwy. Użytkownikowi nie wolno używać obraźliwego lub obelżywego języka. Obrazów lub przekleństw, grozić, nękać lub wykorzystywać innych osób, w tym innych użytkowników. Za pośrednictwem strony internetowej lub próbować podszywać się pod inne osoby lub zachowywać się w taki sposób wobec jakiegokolwiek pracownika Operatora wykorzystywanego do świadczenia Usług. Personelu obsługi klienta lub jakiejkolwiek usługi wsparcia i pomocy. Którą świadczymy na rzecz użytkownika.

Umowa o świadczenie usług

15.3 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Pan Kasyno online casino wyłącznie w celach rozrywkowych i nie może uzyskiwać dostępu do Pan Kasyno online casino ani żadnej jej części ani powielać ich w jakiejkolwiek formie bez naszej wyraźnej zgody. W tym tworzyć linków do Pan Kasyno online casino.

15.4 Wszelkie materiały (inne niż Oprogramowanie, o którym mowa w punkcie 17) pobierane z Pan Kasyno online casino są pobierane całkowicie na własne ryzyko użytkownika. A Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody wynikające z takiego pobrania.

15.5 Jeśli będziemy mieć powody, by sądzić. Ze korzystanie przez użytkownika z Usług stanowi naruszenie któregokolwiek z punktów 15.2, 15.3, 15.4, będziemy. Bez uszczerbku dla naszych innych praw. Uprawnieni do natychmiastowego usunięcia wszelkich naruszających prawo treści z Pan Kasyno online casino.

6. Wnoszenie zakładów i warunki gier hazardowych

16.1 W branży zakładów i gier hazardowych używa się wielu wyrażeń. W przypadku wątpliwości co do znaczenia jakiegokolwiek wyrażenia, należy:

16.1.1 sprawdzić jego znaczenie w słowniku w powiązaniu z wydarzeniem lub grą. W której obstawiasz lub uprawiasz hazard;

16.1.2 w razie wątpliwości skontaktować się z [email protected] w celu uzyskania wyjaśnień; oraz

16.1.3 nie stawiać żadnych zakładów ani gier na żadne wydarzenie, dopóki jego znaczenie nie zostanie w pełni zrozumiane. Ponieważ nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności, jeśli użytkownik zawarł zakład lub grę za pośrednictwem produktów oferowanych w ramach Usług w okolicznościach. W których nie rozumie żadnego z terminów użytych w zakładzie lub grze.

17. Zmiany w Witrynie

Możemy, według własnego uznania. Zmienić lub zmodyfikować dowolny produkt lub usługę (w tym dowolną oferowaną cenę). Dostępne za pośrednictwem Pan Kasyno online casino w dowolnym momencie. Aby zapewnić ciągłe dostarczanie Pan Kasyno online casino. Ale bez uszczerbku dla jakichkolwiek gier i / lub zakładów już trwających w momencie takiej zmiany. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp użytkownika do niektórych części Pan Kasyno online casino w celu utrzymania Pan Kasyno online casino i/lub zmiany dowolnych gier i/lub produktów dostępnych za pośrednictwem Pan Kasyno online casino.

18. Oprogramowanie stron trzecich

18.1 W celu korzystania z produktów oferowanych za pośrednictwem Usług może być wymagane pobranie i zainstalowanie na urządzeniu dostępowym użytkownika oprogramowania osób trzecich («Oprogramowanie»). Oprogramowanie może obejmować między innymi: Aplikacje na Urządzenie Dostępowe, nasze produkty Casino i Poker do pobrania oraz wszelkie promocyjne. Marketingowe i/lub funkcjonalne aplikacje, produkty i oprogramowanie.

18.2 W takich okolicznościach Użytkownik może być zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z właścicielem lub licencjodawcą takiego Oprogramowania w związku z korzystaniem z tego Oprogramowania («Umowa dotycząca Oprogramowania Osób Trzecich»). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami korzystania a jakąkolwiek Umową dotyczącą Oprogramowania Strony Trzeciej. Warunki korzystania będą miały pierwszeństwo w zakresie. W jakim rozbieżność dotyczy relacji między Użytkownikiem a Operatorem.

18.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się. Ze wszelkie oprogramowanie pobrane na jego urządzenie jest zgodne z określonymi ustawieniami jego urządzenia dostępowego. W celu uniknięcia wątpliwości, nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie. W jakim nieprawidłowe załadowanie jakiegokolwiek oprogramowania ma negatywny wpływ na działanie Urządzenia dostępowego użytkownika.

18.4 Chociaż Usługi świadczone za pośrednictwem dowolnej Aplikacji na Urządzenie Dostępowe podlegają Warunkom Użytkowania. Warunki, na jakich dowolna aplikacja («Aplikacja») jest pobierana lub instalowana na Urządzeniu Dostępowym użytkownika. Podlegają umowie zawartej między użytkownikiem a dostawcą odpowiedniej Aplikacji. Ale w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami Użytkowania a taką umową. Warunki Użytkowania mają pierwszeństwo w zakresie, w jakim rozbieżność dotyczy

19. Awaria systemu informatycznego

W przypadku wystąpienia problemu z oprogramowaniem lub sprzętem. Którego używamy do świadczenia Usług, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia problemu tak szybko, jak to możliwe. Jeśli takie problemy doprowadzą do przerwania gry w okolicznościach. W których nie można jej ponownie uruchomić z dokładnie tej samej pozycji bez wpływu na użytkownika lub innych graczy. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu uczciwego traktowania użytkownika (co może obejmować przywrócenie salda konta użytkownika do stanu po zarejestrowaniu ostatniego zakładu lub gry na serwerze Operatora bezpośrednio przed wystąpieniem problemu).

20. Błędy lub pominięcia

20.1 Mogą wystąpić pewne okoliczności. W wyniku których zatwierdzenie stawki lub płatność zostaną dokonane w wyniku naszego błędu. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista takich okoliczności:

20.1.1 błędna interpretacja warunków zakładu na grę z naszej strony w wyniku oczywistego błędu lub przeoczenia podczas wprowadzania informacji lub konfigurowania rynku. Lub w wyniku awarii sprzętu komputerowego;

20.1.2 popełniamy «istotny błąd». «Istotny błąd» występuje w następujących przypadkach:

20.1.2.1 w odniesieniu do zakładów postawionych przed wydarzeniem. Oferowane kursy/warunki znacząco różnią się od tych dostępnych na rynku ogólnym; lub

20.1.2.2 w odniesieniu do dowolnego zdarzenia, cena/warunki oferowane w momencie zawierania zakładu są wyraźnie nieprawidłowe w odniesieniu do prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia;

20.1.3 jeśli nadal przyjmujemy zakłady na rynku. Który powinien zostać zawieszony, w tym w przypadku, gdy odpowiednie wydarzenie jest w toku (z wyjątkiem sytuacji, gdy
odpowiednie zdarzenie jest akceptowane «w miarę postępu») lub zostało już zakończone (czasami określane jako «zaległe zakłady»);

20.1.4 jeśli błąd został popełniony w wyniku Zakazanego Zdarzenia;

20.1.5 jeśli nie powinniśmy byli zaakceptować lub być uprawnieni do anulowania lub zwrotu zakładu zgodnie z Regulaminem zakładów (np. z powodu «nieprzewidzianych okoliczności»);

20.1.6 w wyniku błędu popełnionego przez nas przy obliczaniu liczby wygranych/zwrotów należnych użytkownikowi. W tym z powodu nieprawidłowego ręcznego lub automatycznego wprowadzania danych; lub

20.1.7 w wyniku błędu popełnionego przez nas przy obliczaniu liczby darmowych zakładów i/lub bonusów przyznanych na konto użytkownika. Takie okoliczności są określane jako «Błąd».

20.2 Zastrzegamy sobie prawo do:

20.2.1 skorygowania każdego Błędu popełnionego w odniesieniu do postawionego zakładu i ponownego postawienia go po prawidłowym kursie lub warunkach. Które były lub powinny być dostępne za pośrednictwem Operatora (w przypadku braku błędu publikacji) w momencie postawienia zakładu, a zakład zostanie uznany za postawiony na warunkach. Które były normalnie stosowane dla takiego zakładu; lub

20.2.2 w przypadku, gdy nie jest możliwe poprawienie lub ponowne postawienie zakładu zgodnie z punktem 20.2.1 powyżej. Unieważnić zakład i zwrócić środki na konto użytkownika; lub

20.2.3 w przypadku wystąpienia Błędu w wyniku korzystania z Niedozwolonych działań, do podjęcia środków określonych w Regulaminie.

20.3 Wszelkie środki pieniężne zaksięgowane na koncie użytkownika lub wypłacone użytkownikowi w wyniku Błędu będą uważane za przechowywane przez użytkownika w zaufaniu do nas i zostaną zwrócone przez użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu od nas żądania zapłaty. W takich okolicznościach, jeśli na koncie użytkownika znajdują się środki pieniężne. Możemy obciążyć nimi konto użytkownika zgodnie z Warunkami użytkowania. Zgadzamy się, że dołożymy wszelkich uzasadnionych starań. Aby wykryć wszelkie Błędy i poinformować o nich użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

20.4 Ani my (w tym nasi pracownicy lub agenci), ani nasi partnerzy lub dostawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty. W tym straty biznesowe, które wystąpią w wyniku Błędu z naszej lub użytkownika strony.

20.5 Użytkownik zobowiązuje się poinformować nas tak szybko. Jak to możliwe, jeśli dowie się o jakimkolwiek Błędzie.

20.6 Jeśli użytkownik wykorzystał już jakiekolwiek środki zaksięgowane na jego koncie lub przyznane mu w wyniku Błędu w kolejnych zakładach lub grach. Będziemy uprawnieni do anulowania takich zakładów i/lub wstrzymania wszelkich wygranych, które użytkownik mógł otrzymać z takich środków. A jeśli zapłaciliśmy za taki zakład lub grę, takie kwoty zostaną uznane za zatrzymane przez użytkownika przez pełnomocnika na naszą rzecz. A użytkownik zgadza się niezwłocznie zapłacić nam wszelkie takie kwoty po otrzymaniu od nas roszczenia o zapłatę.

21. Wyjątki od naszej odpowiedzialności

21.1 Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i korzysta z nich wyłącznie z własnej woli i na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek próby korzystania przez użytkownika z Usług przy użyciu metod. Srodków lub sposobów przez nas nieprzewidzianych.

21.2 Zobowiązujemy się świadczyć Usługi z należytą starannością i dbałością w sposób określony w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie składamy żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usług lub jakichkolwiek produktów lub usług. Które są częścią Usług i niniejszym wyłączamy (w zakresie dozwolonym przez prawo) wszelkie dorozumiane gwarancje (w tym dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości i/lub przydatności do określonego celu). W szczególności nie gwarantujemy, że Witryna będzie działać nieprzerwanie lub będzie wolna od błędów spowodowanych awarią, wirusem lub innym błędem.

21.3 MY (W TYM SPÓŁKI NALEŻĄCE DO NASZEJ GRUPY. PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY. AGENCI I PRACOWNICY) NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU UMOWY. CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB ZA

21.3.1 UTRATĘ DANYCH;

21.3.2 UTRATĘ ZYSKÓW;

21.3.3 UTRATĘ DOCHODU;

21.3.4 UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH;

21.3.5 UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB UTRATĘ REPUTACJI;

21.3.6 PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI; LUB

21.3.7 WSZELKIE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY. NAWET JEŚLI TAKIE STRATY LUB SZKODY ZOSTAŁY NAM ZGŁOSZONE JAKO MOŻLIWE. WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

22. Naruszenie Warunków użytkowania

22.1 Użytkownik zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć, bronić i chronić nas. Naszych urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów. Wykonawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym opłatami prawnymi) oraz wszelkimi innymi wydatkami. Niezależnie od tego, czy można je racjonalnie przewidzieć, wynikającymi z jakiejkolwiek przyczyny wynikającej z

22.1.1 dostępu do Usług i korzystania z nich przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę korzystającą z jego nazwy użytkownika i hasła; i/lub

22.1.2 naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków Regulaminu.

22.2 W przypadku naruszenia Warunków użytkowania przez użytkownika możemy. Według własnego uznania, przed tymczasowym zablokowaniem lub zamknięciem konta użytkownika. Poinformować użytkownika (korzystając z jego danych kontaktowych) o naruszeniu Warunków. I zażądać zaprzestania takiego działania lub zaniechania działania i/lub zażądać od użytkownika skorygowania. Działania lub błędu z jego strony oraz powiadomić użytkownika o zamierzonym przez nas działaniu. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, pod warunkiem. Ze takie powiadomienie nie będzie warunkiem zawieszającym. Tymczasowe zablokowanie lub zamknięcie konta użytkownika.

22.3 Jesteśmy uprawnieni do anulowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła. Wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas. W dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień Warunków użytkowania.

22.4 Poza wszelkimi innymi dostępnymi środkami zaradczymi. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z Warunków Użytkowania. Mamy prawo wstrzymać wypłatę salda dodatniego z Konta użytkownika do wysokości kwoty. Której zasadnie zażądaliśmy od użytkownika zgodnie z punktem 21.1.

23. Prawa własności intelektualnej

23.1 Cały projekt strony internetowej, tekst, grafika, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo. Ich wybór i układ, kompilacja oprogramowania, podstawowy kod źródłowy. Oprogramowanie i wszelkie inne materiały stanowiące integralną część Usług podlegają prawom autorskim. I innym prawom własności należącym do nas lub wykorzystywanym na podstawie licencji udzielonej przez posiadaczy praw będących osobami trzecimi. W zakresie, w jakim jakiekolwiek materiały wykorzystywane. W ramach Usług mogą być udostępniane do pobrania lub wydrukowania. Takie materiały mogą być pobierane wyłącznie na jedno urządzenie (a kopie papierowe mogą być drukowane) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownika.

23.2 W żadnym wypadku korzystanie z Usług nie przyznaje użytkownikowi żadnych. Praw własności intelektualnej (na przykład praw autorskich, know-how lub znaków towarowych) należących do nas lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Innych niż osobista, niewyłączna, niepodlegająca licencjonowaniu licencja. Na korzystanie z takich praw własności intelektualnej w związku z osobistym. Niekomercyjnym korzystaniem z Usług zgodnie z Warunkami korzystania.

23.3 Nie udziela się żadnego prawa do używania lub powielania jakichkolwiek znaków towarowych lub logo. Które pojawiają się w Witrynie. W sposób inny niż wyraźnie dozwolony na mocy Warunków użytkowania.

23.4 Użytkownikowi nie wolno kopiować, przechowywać. Publikować, wynajmować, licencjonować, sprzedawać, rozpowszechniać, modyfikować, dodawać, usuwać lub uszkadzać. Pan Kasyno online casino lub jakiejkolwiek jej części w jakikolwiek sposób. Ani bezpośrednio lub pośrednio zakłócać lub ingerować (lub próbować zakłócać lub ingerować) lub modyfikować Pan Kasyno online casino. Chyba że podczas przeglądania lub korzystania z Pan Kasyno online casino zgodnie z Warunkami użytkowania.

23.5 Wszelkie prawa własności intelektualnej do nazwy «Pan Kasyno». Logo, projektów, znaków towarowych i innych charakterystycznych cech Operatora . Oraz wszelkich materiałów dostarczonych przez Operatora lub jakąkolwiek stronę trzecią. W celu umieszczenia na Stronie internetowej należą do Operatora lub odpowiedniej strony trzeciej. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać ani nie używać takich logo. Projektów, znaków towarowych lub innych charakterystycznych cech marki bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

24. Wirusy, hakerstwo i inne przestępstwa

24.1 Użytkownikowi zabrania się

24.1.1 uszkadzania Witryny;

24.1.2 podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny. Serwerów, na których przechowywana jest Witryna lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną;

24.1.3 wypełniania strony internetowej niepotrzebnymi informacjami. Wielokrotnym przesyłaniem danych lub «spamem

24.1.4 świadomie lub w wyniku zaniedbania wykorzystywać jakichkolwiek funkcji, które mogą mieć wpływ na działanie Witryny. Takich jak (ale nie wyłącznie) uwalnianie lub rozprzestrzenianie wirusów, robaków, trojanów, bomb logicznych lub podobnych materiałów. Które są złośliwe lub szkodliwe

24.1.5 zakłócanie lub uszkadzanie. Usuwanie lub modyfikowanie w inny sposób jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie. Które są zawarte na Stronie internetowej;

24.1.6 atakować Witrynę za pomocą ataku typu «odmowa usługi» lub rozproszonego ataku typu «odmowa usługi». Będziemy zgłaszać wszelkie podejrzane naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami. Ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z witryny internetowej zostanie natychmiast wstrzymane.

24.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu «odmowa usługi». Wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami. Które mogą zainfekować urządzenie dostępowe użytkownika i powiązany z nim sprzęt. Programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny lub pobieraniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w takiej Witrynie lub w jakiejkolwiek witrynie powiązanej z Witryną.

24.3 Witryna nie zawiera żadnego szkodliwego oprogramowania.

25. Dane osobowe

25.1 Wszystkie informacje o koncie klienta przechowywane przez nas są bezpiecznie chronione i pozostaną poufne. Z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach użytkowania (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, w Polityce prywatności).

25.2 Jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych w zakresie sposobu. W jaki wykorzystujemy wszelkie dane osobowe zebrane od użytkownika podczas korzystania z Usług. Związku z tym bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w odniesieniu do sposobu. W jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika.

25.3 Przed rozpoczęciem korzystania przez użytkownika z Usług i w trakcie korzystania z nich będziemy musieli zebrać pewne informacje o użytkowniku. W tym imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dane kontaktowe i informacje o preferencjach marketingowych użytkownika (wszystkie razem określane jako «dane osobowe użytkownika»).

25.4 Przekazując nam swoje Dane Osobowe. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas swoich Danych Osobowych. W tym wszelkich informacji, które są szczególnie wrażliwe:

25.4.1 w celach określonych w Warunkach korzystania (w tym w Polityce prywatności); oraz

25.4.2 w innych celach, w których musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu korzystania z Usług.
W tym poprzez udostępnianie ich naszym dostawcom usług i agentom do tych celów. Takim jak nasi dostawcy usług pocztowych. Dostawcy usług marketingowych i agenci obsługi klienta. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

25.5 Możemy przechowywać kopie wszelkich przesyłanych do nas wiadomości (w tym kopie wiadomości e-mail) w celu prowadzenia dokładnego rejestru informacji otrzymywanych od użytkownika.

26. Korzystanie z plików cookie na stronie internetowej

26.1 Witryna internetowa może wykorzystywać pliki cookie do śledzenia sposobu korzystania. Z Internetu przez użytkownika oraz do poprawy funkcjonalności Witryny internetowej. Plik cookie to niewielki plik tekstowy. Który jest pobierany na urządzenie dostępowe użytkownika podczas odwiedzania. Witryny i umożliwia nam rozpoznanie użytkownika podczas ponownej wizyty. Używamy lub powinniśmy używać plików cookie do działania Witryny. W tym (na przykład) w celu umożliwienia użytkownikowi pozostania zalogowanym. Podczas przeglądania innych stron oraz w celu umożliwienia użytkownikowi korzystani. Z konta w celu obstawiania zakładów lub grania w gry w różnych obszarach Witryny. Używamy również plików cookie do własnych celów analitycznych. Aby zidentyfikować. Gdzie użytkownicy napotkali problemy techniczne w Witrynie. A tym samym poprawić doświadczenia naszych klientów.

26.2 Jeśli użytkownik sprzeciwia się korzystaniu z plików cookie lub chce usunąć wszystkie pliki cookie. Które są już przechowywane na jego urządzeniu dostępowym. Zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania istniejących plików cookie. I wyłączania przyszłych plików cookie w oprogramowaniu do zarządzania plikami. I przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie można znaleźć w naszej. Polityce prywatności lub na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać. Ze usunięcie plików cookie otrzymanych z naszej. Witryny lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji Witryny.

27. Reklamacje i powiadomienia

27.1 Żadne skargi ani spory dotyczące:

27.1.1 przyjęciem lub zawarciem zakładu postawionego przez użytkownika za pośrednictwem Usług nie będą rozpatrywane po upływie trzydziestu dni od daty pierwotnej transakcji; oraz

27.1.2 gry, w którą użytkownik grał za pośrednictwem Usług. Nie będą rozpatrywane po upływie dwunastu tygodni od daty danej transakcji lub gry.

27.2 Jeśli Użytkownik chce złożyć skargę w związku z Usługami. Powinien w pierwszej kolejności jak najszybciej skontaktować. Się z Działem Obsługi Klienta [email protected]. W związku ze swoją skargą. Która zostanie eskalowana do różnych sekcji naszego zespołu wsparcia. W zależności od przypadku, przed ostatecznym rozwiązaniem.

27.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki gier. W które gra w ramach Usług. Są określane przez nasz generator liczb losowych i akceptuje wyniki wszystkich takich gier. Ponadto użytkownik zgadza się. Ze w mało prawdopodobnym przypadku rozbieżności między wynikiem wyświetlanym na ekranie użytkownika a serwerem gry używanym przez Operatora. Wynik wyświetlany na serwerze gry będzie rozstrzygający. A użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się. Ze nasze zapisy będą ostatecznym autorytetem w określaniu warunków i okoliczności udziału użytkownika w odpowiedniej grze online oraz wyników tego udziału.

27.4 Jeśli będziemy chcieli skontaktować się z użytkownikiem. Możemy to zrobić przy użyciu dowolnych danych kontaktowych użytkownika. Powiadomienia zostaną uznane za ważnie przekazane i otrzymane przez użytkownika z chwilą wysłania wiadomości e-mail lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego (w tym w przypadku pozostawienia wiadomości głosowej) lub trzy dni po wysłaniu listu pocztą tradycyjną. W celu udowodnienia dostarczenia jakiegokolwiek powiadomienia wystarczy udowodnić. Ze w przypadku listu, taki list został prawidłowo zaadresowany. Ostemplowany i umieszczony na poczcie. A w przypadku wiadomości e-mail. Ze taka wiadomość e-mail została wysłana na adres e-mail (jeśli taki istnieje) podany w danych kontaktowych użytkownika w momencie wysłania takiej wiadomości.

28. Cesja praw i obowiązków

28.1 Zastrzegamy sobie prawo do cesji, sublicencjonowania lub zastawienia, w całości lub w części. Warunków Użytkowania («Cesja») na rzecz dowolnej osoby bez powiadomienia Użytkownika. Pod warunkiem, że każda taka cesja odbywa się na takich samych lub nie mniej korzystnych dla Użytkownika warunkach.

28.2 Użytkownik nie może cedować. Udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z Warunków Użytkowania.

29. Okoliczności poza naszą kontrolą Pan Kasyno online casino

29.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione. Wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Warunków. Jeśli takie niewykonanie lub opóźnione wykonanie jest spowodowane wystąpieniem okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. W tym (bez ograniczeń) awarią sieci telekomunikacyjnej. Awarią zasilania, awarią komputera (lub innego) sprzętu strony trzeciej, pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, powodzią. Trudnymi warunkami pogodowymi. Sporami przemysłowymi lub strajkami, działalnością terrorystyczną.

29.2 Wykonywanie przez nas zobowiązań zostanie uznane za zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej. A wykonywanie przez nas takich zobowiązań zostanie przedłużone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej. Dołożymy wszelkich starań. Aby zakończyć działanie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie. Dzięki któremu będziemy mogli wykonywać nasze zobowiązania niezależnie od działania Siły Wyższej.

30. Zrzeczenie się odpowiedzialności Pan Kasyno online casino

30.1 Zaniechanie przez nas ścisłego egzekwowania któregokolwiek z obowiązków. Użytkownika lub skorzystania z jakiegokolwiek dostępnego prawa lub środka. Prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się takich praw lub środków prawnych i nie zwolni. Użytkownika z przestrzegania takich obowiązków.

30.2 Niezgłoszenie przez nas roszczenia w związku z jakimkolwiek Naruszeniem. Nie będzie uznawane za zrzeczenie się przez nas roszczeń w związku z jakimkolwiek późniejszym Naruszeniem.

30.3 Zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z Warunków będzie ważne tylko wtedy. Gdy zostanie wyraźnie wyrażone jako zrzeczenie się i zgłoszone użytkownikowi na piśmie. Jak określono w paragrafie 25 powyżej (Reklamacje i powiadomienia).

31. Niezależność postanowień

31.1 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne. Niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie. Takie postanowienie zostanie uznane za odrębne od pozostałych postanowień. Które pozostaną w pełnej mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

31.2 W takim przypadku postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne zostanie zmienione zgodnie z obowiązującym prawem. Aby odzwierciedlić (tak blisko, jak to możliwe) pierwotną intencję Operatora.

32. Całość umowy Pan Kasyno online casino

32.1 Niniejsze Warunki Użytkowania i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich przywołane stanowią. Całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy. Porozumienia lub uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a nami, zarówno ustne, jak i pisemne.

32.2 Każda ze stron potwierdza. Ze nie polegała na żadnych oświadczeniach. Gwarancjach lub zobowiązaniach złożonych przez drugą stronę lub dorozumianych w wyniku negocjacji między nami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach Użytkowania.

32.3 Żadna ze stron nie będzie miała żadnego zadośćuczynienia w związku z jakimkolwiek nieprawdziwym oświadczeniem złożonym przez drugą stronę. Ustnie lub na piśmie. Przed datą zawarcia umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało złożone w nieuczciwy sposób). A jedynym zadośćuczynieniem drugiej strony będzie naruszenie umowy zgodnie z Warunkami użytkowania.

33. Prawa osób trzecich

33.1 O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszych Warunkach Użytkowania. Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków Użytkowania. Nie ma prawa do narzucenia któregokolwiek z niniejszych warunków. Użytkownikom końcowym wyraźnie zabrania się przenoszenia jakichkolwiek aktywów o jakiejkolwiek wartości. W tym między innymi kont, wygranych, depozytów, zakładów, praw i/lub roszczeń związanych z takimi aktywami. Zarówno prawnych, handlowych, jak i wszelkiego innego rodzaju, na osoby trzecie. Zakaz ten obejmuje między innymi obciążanie, przywłaszczanie, użytkowanie, handel, pośrednictwo, zastawianie. I/lub darowizny, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z powiernikiem lub jakąkolwiek inną spółką. Osobą fizyczną lub podmiotem, instytucją i/lub stowarzyszeniem w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie.

34. Prawo i jurysdykcja

34.1 Warunki Korzystania (zgodnie z punktem 25.2) podlegają prawu cypryjskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

Меню